SLP's vs. SLPA's

What's the difference?
Home  /   SLP’s vs. SLPA’s